Psychotesty pro řidiče profesionály

 • řidiče mezinárodní kamionové dopravy
 • řidiče tuzemské kamionové dopravy
 • řidiče nákladní vnitrostátní přepravy
 • řidiče přepravy nebezpečných nákladů
 • řidiče mezinárodní autobusové dopravy
 • řidiče tuzemské autobusové dopravy
 • řidiče speciálního vozidla "těžké dopravy
 • řidiče vojenských motorových speciálních vozidel
 • řidiče MHD - el.dráha, metro, autobus, trolejbus
 • řidiče speciálních vozidel s předností jízdy
 • řidiče taxislužby
 • učitele autoškoly
 • zkušební komisaře autoškoly

Psychotesty pro řidiče řidičského oprávnění skupiny B

 • pro stárnoucí řidiče skupiny B
 • vyšetření pro potřeby praktického lékaře a speciální vyšetření u řidičů s výraznější zdravotní problematikou např. po úraze hlavy, onemocnění mozku apod.

Speciální vyšetření žadatelů o navrácení ŘP všech kategorií

 • pro řidiče vybodované nebo s výraznější nehodovou, resp. trestní problematikou vychází z individuální potřeby řidiče (stav výkonnostních funkcí) a podle platné legislativy (viz. legislativní zdroje)

Co potřebuji sebou na psychotesty pro řidiče?

Co potřebujete mít k s sebou k dopravně psychologickému vyšetření:
 • platný občanský průkaz
 • výpis z karty řidiče u řidiče-profesionála (obdržíte na příslušném odboru dopravy na počkání aktuální poplatek za vydání 10,- až 20,- Kč)
 • kdo potřebuje - brýle
 • být vyspaný, odpočatý, nebýt po náročné pracovní (noční) směně
 • cítit se v plné psychické a fyzické kondici (neriskovat vliv počínajícího onemocnění, aby bylo zamezeno jakékoliv indispozici - v takovém případě je lepší přeobjednat se na jiný termín).


Užitečné odkazy

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Dopravně psychologické vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče) jsou dle zákona povinné pro řidiče z povolání, profesionální řidiče, kteří řídí nákladní automobil nad 7,5 t  nebo autobus (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) – jedná se o skupiny řidičského oprávnění C, D, E a jejich podskupin C1, D1.

Dopravně psychologické vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti řidiče, které provádí praktický nebo závodní lékař.

Psychotesty je potřeba zvládnout před zahájením výkonu činnosti, kontrolní vyšetření pak následuje v období před dovršením 50 let věku a následně každých pět let. Posouzení zdravotní způsobilosti probíhají častější a lékař může požádat o kontrolní dopravně psychologické vyšetření i mimo zákonný interval (jedná se například o posouzení psychických dispozic po prodělání některých onemocnění či úrazů).

Dále se tato povinnost týká všech řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění např. po vybodování. Po vypršení zákazu řízení motorových vozidel absolvuje žadatel dopravně psychologické vyšetření k posouzení aktuálních psychických dispozic k řízení, které je opět podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Dopravně psychologické vyšetření má platnost půl roku.

Dopravně psychologické vyšetření provádí akreditovaný dopravní psycholog.

 Mgr. Hana Dočkalová, akreditovaný dopravní psycholog
Adresa dopravně psychologické poradny : Moskevská 24a, 736 01 Havířov
Tel. : +420 736 534 545
 

Přidejte si nás

UA-41732297-1