O nás

Naše pracoviště má akreditaci Ministerstva dopravy ČR k provádění dopravně psychologického vyšetření řidičů podle par. 87a odst. 4 Zákona o silničním provozu, splňuje podmínky pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření podle vyhlášky č. 27 / 2012, platné od 10. 2. 2012. Vyšetření musí provádět akreditovaný dopravní psycholog.

Hlavním smyslem vyšetření je vlastní reálný náhled řidičů na své schopnosti, zjištění možných rizikových faktorů, které mohou přímo ovlivnit kvalitu řízení, měnící se výkon během života. Následně nabízíme strategie pro jejich posílení (př. u stárnoucích , u chronicky nemocných řidičů).  Samozřejmostí je závěrečný rozhovor s řidiči nad všemi výsledky a souvislostmi, tato část práce bývá také řidiči, kteří prošli vyšetřením u nás, nejvíce oceňována. Pozitivně hodnotí i individuální přístup, bezpečné a povzbuzující prostředí s milým personálem, kávou či čajem.

Flexibilita při objednávání, snažíme se maximálně vyjít vstříc časovým možnostem řidičů, požadavkům firem.

Řidiči s sebou na dopravně psychologické vyšetření musí mít: výpis z evidenční karty řidiče, který na požádání vydají  dopravní inspektoráty, místní úřady. Czech Point na poštovních pobočkách vám vydají pouze bodový výpis. Platný řidičský nebo profesní průkaz. Dále pak brýle, pokud je řidič nosí. Malé občerstvení dostane u nás.

Slevy pro řidiče profesionály, kteří u nás absolvují dopravně psychologické vyšetření opakovaně. Opakované vyšetření na našem akreditovaném pracovišti má zejména tu výhodu, že výsledky jsou porovnatelné a řidič sám vidí, jak se jeho schopnosti v čase vyvíjejí.
Podle § 87 zákona č. 411 / 2005 Sb. a zákona č.133 / 2011 Sb. ze dne 3. května 2011, kterými se mění zákon č. 361 / 2000 Sb. – úplné znění zákona, se stanovuje povinnost specifických skupin řidičů dopravních prostředků úspěšně absolvovat dopravně psychologické vyšetření.

Provádíme psychotesty – dopravně psychologická vyšetření – u následujících skupin řidičů:

– psychotesty pro řidičská oprávnění skupin: B, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1 + E, upozorňujeme, že dne 19. 1. 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky o řidičských průkazech č. 243 / 2012 Sb., kterou se m.j. významně mění vymezení rozsahu jednotlivých skupin řidičských oprávnění
– psychotesty pro řidiče nákladních aut a kamionů vnitrostátní a mezinárodní dopravy
– psychotesty pro řidiče a řidičky autobusů
– psychotesty pro řidiče přepravy nebezpečného nákladu
– psychotesty pro učitele autoškol
– psychotesty pro vybodované řidiče – pro řidiče, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění podle par. 123d odst. 3 zákona č. 133 / 2011 Sb., “(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen podrobit se řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.”  Naše akreditované pracoviště má výhodu spojení s ambulancí klinické psychologie, proto je možné vyštření cílit na opakované příčiny vybodování. Je nutné upozornit, že doba vyšetření se podle podle rozsahu může navýšit. Cena vyšetření je stejná.
– psychotesty pro stárnoucí řidiče na doporučení praktického lékaře nebo ambulatního specialisty podle § 87 odst.5 zákona č. 5 361 / 2000 Sb., (5) Jeli to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.”
– psychotesty pro řidiče vozidel se zvýšenou odpovědností
– psychotesty pro řidiče absolventy spec. škol

Platnost dopravně psychologického vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření, ať bylo realizováno v jakémkoli věku, platí do 50 let, musí být provedeno max. 6 měsíců před dovršením 50 let věku a max. v den 50. narozenin. Potom se pravidelně opakuje každých 5 let, tedy v 50, 55, 60, 65 … letech.
Od 1. července 2006 je praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky povinen požadovat posudek psychologa. Profesionální řidič musí lékařskou prohlídku absolvovat před zahájením výkonu činnosti, pak každé 2 roky do věku 50 let a po dovršení 50 let věku každý rok.

UA-41732297-1