Co sebou na dopravně psychologické vyšetření

Co potřebujete mít sebou na vyšetření:

• platný občanský průkaz, průkaz totožnosti
• výpis z evideční karty řidiče (obdržíte na příslušném odboru dopravy na počkání)
• kdo potřebuje – brýle a jiné kompenzační pomůcky (např. naslouchátko), pokud je používáte
• být vyspaný, odpočatý, nebýt po náročné pracovní (noční) směně, vzhledem k délce vyšetření je vhodné donést si něco k   pití (event. svačinu dle individuální potřeby), v místě je automat na kávu                                                                                                       • cítit se v plné psychické a fyzické kondici (neriskovat vliv počínajícího onemocnění, aby bylo zamezeno jakékoliv indispozici – v takovém případě je lepší přeobjednat se na jiný termín)

 

UA-41732297-1